FORUMUL CASJ BRASOV

ANUNTURI GENERALE pentru TOTI FURNIZORII => ANUNTURI => Subiect creat de: Cristina Brătucu-Ion din Martie 26, 2020, 03:56:30 pmTitlul: IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE SI DISPOZITIVE MEDICAL
Scris de: Cristina Brătucu-Ion din Martie 26, 2020, 03:56:30 pm
     Conform  adresei  CNAS nr. P 3629 / 25.03.2020 inregistrata la CJAS Brasov sub nr. 14.286/26.03.2020
            În luna APRILIE 2020 raportarea serviciilor efectuate in luna MARTIE 2020 se va realiza astfel:
-   începând cu data de 01.04.2020 pentru:
o   ASISTENȚĂ MEDICALĂ PRIMARĂ,
o   UNITĂȚI SANITARE CU PATURI,
o   AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA  CLINICĂ DE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE ,
o   ASISTENȚA DE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE ÎN SANATORII, INCLUSIV SANATORII BALNEARE,
o   ÎNGRIJIRI MEDICALE ȘI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU,
o   CONSULTAȚII DE URGENȚĂ LA DOMICILIU ȘI ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT,
o   AMBULATORIU DE SPECIALITATE PENTRU MEDICINA DENTARĂ
-   începând cu data de 04.04.2020  pentru:
o   PRESCRIPTII MEDICALE, MEDICAMENTE CU SI FĂRĂ CONTRIBUȚIE PERSONALĂ
-   începând cu data de 07.04.2020 pentru:
o   AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚILE CLINICE,
o   PROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE,
-   începând cu data de 10.04.2020 pentru:
o   AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚILE PARACLINICE,
o   DISPOZITIVE MEDICALE.